หน้าหลัก » น้ำยาฟรีเบส » น้ำยาฟรีเบส โคล่า KOOL COLA 30ml

น้ำยาฟรีเบส โคล่า KOOL COLA 30ml

น้ำยาฟรีเบส KOOL COLA 30mll

Capacity : 30ml

Nicotine concentration : 6mg

VG/PG : 50/50

ระดับความเย็น 5ระดับ:4/5