หน้าหลัก » น้ำยาฟรีเบส » น้ำยาฟรีเบส โคล่าโค้ก COCA-COLA CLASSIC freebase 100ml

น้ำยาฟรีเบส โคล่าโค้ก COCA-COLA CLASSIC freebase 100ml

Brand : COCA-COLA CLASSIC
Capacity : 100ml
Nicotine concentration : 6mg
VG/PG : 50/50
ระดับความเย็น 5ระดับ:3/5