หน้าหลัก » น้ำยาฟรีเบส » น้ำยาฟรีเบส แบมองุ่น BAAM GRAPES 30ml

น้ำยาฟรีเบส แบมองุ่น BAAM GRAPES 30ml

น้ำยาฟรีเบส BAAM GRAPES 30ml

Capacity : 30ml

Nicotine concentration : 6mg

VG/PG : 50/50

ระดับความเย็น 5ระดับ:4/5