หน้าหลัก » น้ำยาฟรีเบส » น้ำยาฟรีเบส สิงห์องุ่นโซดา SING5 GRAPE SODA freebase 60ml

น้ำยาฟรีเบส สิงห์องุ่นโซดา SING5 GRAPE SODA freebase 60ml

น้ำยาฟรีเบส SING5 GRAPE SODA freebase 60ml

Capacity : 60ml

Nicotine concentration : 6mg

VG/PG : 50/50

ระดับความเย็น 5ระดับ:4/5