นิโคตินสังเคราะห์คืออะไร? และปลอดภัยกว่าหรือไม่?

นิโคตินสังเคราะห์น่าจะเป็นอนาคตของการ สูบบุหรี่ไฟฟ้า แต่มันคืออะไรกันแน่และมันทำงานอย่างไร? ที่สำคัญปลอดภัยกว่านิโคตินธรรมชาติหรือไม่? ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรรู้กันว่านิโคตินสังเคราะห์คืออะไร และตอบคำถามที่ว่านิโคตินแบบนี้ปลอดภัยกว่านิโคตินธรรมชาติหรือไม่ ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

นิโคตินสังเคราะห์คืออะไร?

นิโคตินสังเคราะห์ เป็นนิโคตินที่สังเคราะห์ขึ้น ความหมายง่ายๆ ก็คือ นิโคตินที่ผลิตขึ้นโดยปราศจากอินทรียวัตถุ หรือแบบเจาะจงกว่านั้นคือ ผลิตขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้ต้นยาสูบหรือแหล่งยาสูบอื่นๆ เช่น มะเขือเทศ แทนที่จะทำนิโคตินสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ นิโคตินสังเคราะห์สร้างโครงสร้างโมเลกุลของยาสูบที่สร้างขึ้นจากต้นยาสูบหรือนิโคตินที่ได้จากยาสูบได้อย่างสมบูรณ์แบบ และยังให้ผลเช่นเดียวกันเมื่อใช้งาน

ความแตกต่างระหว่างนิโคตินสังเคราะห์และนิโคตินที่ได้จากยาสูบ

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างนิโคตินสังเคราะห์กับนิโคตินที่ได้จากยาสูบคือนิโคตินสังเคราะห์นั้นบริสุทธิ์กว่า ไม่มีกลิ่น และรสจืดเมื่อเทียบกับนิโคตินที่ได้จากยาสูบที่ไม่สามารถให้ความบริสุทธิ์ได้ 100% 

เนื่องจากนิโคตินที่ได้จากพืชยาสูบต้องใช้กระบวนการบ่มที่ใช้สารเคมีในการสกัดนิโคติน และมีความเป็นไปได้สูงเสมอที่สารอินทรีย์ตกค้างจะผ่านเข้าสู่ผลิตภัณฑ์นิโคตินขั้นสุดท้าย

ความแตกต่างอีกประการระหว่างนิโคตินสังเคราะห์และนิโคตินธรรมชาติก็คือ สารสังเคราะห์มีราคาแพงกว่ามากในการผลิต เนื่องจากการวิจัย การพัฒนา ห้องทดลอง และวัสดุที่จำเป็นมีราคาแพงกว่ามาก 

นิโคตินสังเคราะห์ปลอดภัยกว่านิโคตินที่ได้จากยาสูบหรือไม่?

ในขณะที่เราไม่สามารถพูดได้ว่านิโคตินสังเคราะห์มีความปลอดภัยเท่ากับนิโคตินที่ได้จากยาสูบ แต่ก็ได้รับการยืนยันในการศึกษาว่านิโคตินเหล่านี้เป็นสารเคมีจำลองของกันและกัน ถึงกระนั้น เนื่องจากนิโคตินสังเคราะห์ค่อนข้างใหม่ จึงยังไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับผลข้างเคียงของนิโคติน 

อย่างไรก็ตาม นิโคตินสังเคราะห์มีสองประเภท และหนึ่งในนั้นดูเหมือนว่าจะให้ประสบการณ์ที่ดีกว่า จากการ ศึกษาเดียวกัน นิโคตินสังเคราะห์สองประเภทคือ R+S Isomer และ S Isomer ในทางปฏิบัติ R+S Isomer ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ดีเท่านิโคตินธรรมชาติ  ในขณะที่นิโคตินสังเคราะห์ S Isomer ให้ประสบการณ์ที่ดีและมีศักยภาพเท่าเทียมกันเช่นเดียวกับยาสูบธรรมชาติ กล่าวโดยย่อ นิโคตินสังเคราะห์ R+S มีประสิทธิภาพนิโคติน 50% ในขณะที่นิโคตินสังเคราะห์ S Isomer มีประสิทธิภาพ 100% 

โดยรวมแล้ว นิโคตินสังเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็น R+S หรือ S อาจปลอดภัยเท่ากับนิโคตินทั่วไป เนื่องจากมีโครงสร้างโมเลกุลเหมือนกัน แต่ขอย้ำอีกครั้งว่าในฐานะผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่ ยังไม่มีการศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับผลข้างเคียงของสารสังเคราะห์ R+S และนิโคตินสังเคราะห์ S 

บทสรุป

ด้วยการที่เป็นอะไรที่ใหม่มากขึงไม่ได้มีการรับลองว่านิโคตินแบบ R+S หรือ S isomer ปลอดภัยกว่านิโคตินธรรมชาติหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทั้งสองมีโครงสร้างโมเลกุลเหมือนกันกับนิโคตินตามธรรมชาติ พวกมันจึงอาจปลอดภัยพอๆ กัน ในอนาคตเชื่อได้เลยว่าอุตสาหกรรมผู้ผลิตต้องเปลี่ยนไปใช้นิโคตินสังเคราะห์และมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นิโคตินสังเคราะห์มากขึ้นไม่ว่าจะปลอดภัยหรือไม่ก็ตาม